When I first walked into the house of NYDO, my first impression was the excitement then the excitement and the last meaning was good, touching. Friends in NYDO are also very cheerful, friendly, resourceful and especially good and want to develop themselves. “Colleagues” is so great. Well then the leadership again. Trang  is thinking thoroughly, logic. Ly is enthusiastic but forgetful. Both are very good and dynamic. During my stay in NYDO, I also built a good relationship with you and kept in touch until now

Going to work with NYDO. We always have a plan to prevent and do good cases can occur, create a reasonable plan. If the event is organized more frequently then NYDO should specialize the work of the members, with the internal network for the organizers.

Working with you in NYDO is also very fancy, leaving you a lot of memories. The most memorable moment was the moonlit night in a strange place, followed by a very poor working morning because of a problem with his computer. Feeling embarrassed when presenting the slide show and my computer crashed. But thanks to everyone, the forum is still going on. The moment the forum ends, I sleep in spite of everything.

I think later on I will stick with NYDO because I simply love the organization and must remind myself to work more responsible, prefer to work and a little more diligent. My biggest regret is not attending the summer camp. Because I still want to stick with NYDO

After what I do also NYDO I also realized: “Work hard you will see the happiness in it. “

__________________________________________

Khi bước chân đến ngôi nhà chung NYDO, cảm nhận đầu tiên của mình là sự thích thú sau đó là sự thú vị và ý nghĩa cuối cùng là hay, đầy cảm động. Các bạn ở NYDO cùng mình thì rất vui vẻ, thân thiện,tháo vát và đặc biệt là ai cũng giỏi và muốn phát triển bản thân. “ Đồng nghiệp” của mình tuyệt vời vậy đấy. À rồi còn ban lãnh đạo nữa chứ. Trang thì suy nghĩ thấu đáo ,logic. Chị Ly thì nhiệt tình nhưng mà hay quên. Cả 2 người đều rất giỏi và năng động. Trong thời gian ở NYDO, mình cũng xây dựng được mối quan hệ tốt với các bạn và vẫn giữ liên lạc đến bây giờ

Về công việc với NYDO à. Chúng mình luôn có phương án đề phòng và làm tốt các trường hợp có thể xẩy ra, tạo 1 kế hoạch hợp lý. nếu như sau này tổ chức thường xuyên hơn các sự kiện thì NYDO nên chuyên biệt hoá công việc của các thành viện, có hệ thống mạng nội bộ riêng cho ban tổ chức.

Được làm việc cùng các bạn trong NYDO cũng rất vui, để lại cho mình nhiều kỉ niệm. Kỉ niệm nhớ nhất là đêm trăng ở một nơi xa lạ sau đó là một buổi sáng làm việc tương đối tệ vì gặp vấn đề với chiếc máy tính của mình. Cảm giác thật xấu hổ khi đang trình chiếu slide diễn giả và máy tính mình lại gặp trục trặc. Nhưng rồi nhờ cùng mọi người xoay xở, buổi diễn đàn vẫn diễn ra. Giây phút diễn đàn kết thúc là mình ngủ bất chấp tất cả.

Mình nghĩ sau này mình sẽ gắn bó với NYDO vì đơn giản là mình yêu tổ chức và phải nhắc nhở bản thân làm việc có trách nhiệm hơn, thích làm việc hơn và siêng năng hơn đôi chút. Điều mình tiếc nhất đó là không tham dự được trại hè. Bởi vì mình vẫn muốn gắn bó với NYDO

Sau những điều mình làm cũng NYDO mình cũng nhận ra : “Làm việc hết mình bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc trong đó. “

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s