NGUYỄN HOÀNG HẢI (NYDOGEN 2, 18 TUỔI)

When I first walked into the house of NYDO, my first impression was the excitement then the excitement and the last meaning was good, touching. Friends in NYDO are also very cheerful, friendly, resourceful and especially good and want to develop themselves. “Colleagues” is so great. Well then the leadership again. Trang  is thinking thoroughly, logic. Ly is enthusiastic but forgetful. Both are very good and dynamic. During my stay in NYDO, I also built a good relationship with you and kept in touch until now

Going to work with NYDO. We always have a plan to prevent and do good cases can occur, create a reasonable plan. If the event is organized more frequently then NYDO should specialize the work of the members, with the internal network for the organizers.

Working with you in NYDO is also very fancy, leaving you a lot of memories. The most memorable moment was the moonlit night in a strange place, followed by a very poor working morning because of a problem with his computer. Feeling embarrassed when presenting the slide show and my computer crashed. But thanks to everyone, the forum is still going on. The moment the forum ends, I sleep in spite of everything.

I think later on I will stick with NYDO because I simply love the organization and must remind myself to work more responsible, prefer to work and a little more diligent. My biggest regret is not attending the summer camp. Because I still want to stick with NYDO

After what I do also NYDO I also realized: “Work hard you will see the happiness in it. “

__________________________________________

Khi bước chân đến ngôi nhà chung NYDO, cảm nhận đầu tiên của mình là sự thích thú sau đó là sự thú vị và ý nghĩa cuối cùng là hay, đầy cảm động. Các bạn ở NYDO cùng mình thì rất vui vẻ, thân thiện,tháo vát và đặc biệt là ai cũng giỏi và muốn phát triển bản thân. “ Đồng nghiệp” của mình tuyệt vời vậy đấy. À rồi còn ban lãnh đạo nữa chứ. Trang thì suy nghĩ thấu đáo ,logic. Chị Ly thì nhiệt tình nhưng mà hay quên. Cả 2 người đều rất giỏi và năng động. Trong thời gian ở NYDO, mình cũng xây dựng được mối quan hệ tốt với các bạn và vẫn giữ liên lạc đến bây giờ

Về công việc với NYDO à. Chúng mình luôn có phương án đề phòng và làm tốt các trường hợp có thể xẩy ra, tạo 1 kế hoạch hợp lý. nếu như sau này tổ chức thường xuyên hơn các sự kiện thì NYDO nên chuyên biệt hoá công việc của các thành viện, có hệ thống mạng nội bộ riêng cho ban tổ chức.

Được làm việc cùng các bạn trong NYDO cũng rất vui, để lại cho mình nhiều kỉ niệm. Kỉ niệm nhớ nhất là đêm trăng ở một nơi xa lạ sau đó là một buổi sáng làm việc tương đối tệ vì gặp vấn đề với chiếc máy tính của mình. Cảm giác thật xấu hổ khi đang trình chiếu slide diễn giả và máy tính mình lại gặp trục trặc. Nhưng rồi nhờ cùng mọi người xoay xở, buổi diễn đàn vẫn diễn ra. Giây phút diễn đàn kết thúc là mình ngủ bất chấp tất cả.

Mình nghĩ sau này mình sẽ gắn bó với NYDO vì đơn giản là mình yêu tổ chức và phải nhắc nhở bản thân làm việc có trách nhiệm hơn, thích làm việc hơn và siêng năng hơn đôi chút. Điều mình tiếc nhất đó là không tham dự được trại hè. Bởi vì mình vẫn muốn gắn bó với NYDO

Sau những điều mình làm cũng NYDO mình cũng nhận ra : “Làm việc hết mình bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc trong đó. “

Advertisements

Lê Thị Quỳnh Nga

You said nydo! The first nydo gives me new feeling. There are some things we can never learn in books and nydo bring us a new experience. The pursuit of the perfect themselves and their problems are always my friend. Fortunately, when young people do not mind, do you mind exploration and discovery. Therefore, nydo like a charming personality. Maybe because I don’t fit in, so it is easy for me to cooperate with you, we don’t have too many difficulties when communication difficulties, at the same time, but also my colleagues all working very interesting, I think khi amiable and easy of approach.

19665184_1891619111082846_5401294867550273773_n

Nydo is on the upgrade, in the warmth of the people to share, everyone is special, but when everyone together, such as the article, with understanding from each other Before the assignment have difficulty in these games, because it is so easy. I miss most is the evening graduate training, I must go home at night, not to the end together, when anxious to find a taxi home, you can sit down together with the recrystallization process and listen to your share you all say these stories, like Oh, we went through. This is one family feeling. The strange thing is, in many times, only a few have enough analysis, remember this moment in his writing here, I have been smiling. Because of this moment to leave, I am very sad. Because of this a little fun. Because of such a little happiness

Moment to sit down together with you, re crystallization process, listen to everyone to share is worth remembering.

_____________________________________________

Nói về NYDO à ! Trước hết NYDO đem lại cho mình cảm giác mới mẻ. Có những thứ mình không bao giờ có thể học được ở sách vở và NYDO đem đến cho mình những trải nghiệm mới mẻ đó. Tự tìm kiếm bản thân và hoàn thiện mình luôn là câu hỏi khó cho những bạn trẻ như mình. May mắn là khi còn trẻ, con người ta vẫn không ngại đi, không ngại khám phá, không ngại tìm hiểu. Nhờ đó, NYDO đã đến với mình như một cái duyên. Có lẽ do tính cách mình không khó hoà đồng nên mình dễ dàng hợp tác cùng các bạn, mình không gặp quá nhiều khó khăn khi giao tiếp, đồng thời những người đồng nghiệp cũng như các cộng tác viên đều rất năng nổ, dễ gần. Mình nghĩ điều khiếnNYDO ngày càng đi lên cũng chính ở sự ấm áp mà mọi người chia sẻ với nhau, mỗi người là cá thể riêng biệt, tuy nhiên khi ở cùng nhau, ai cũng như cặp bài trùng, ăn khớp với nhau như đã quen từ trước, những trò chơi không còn khó khăn nữa, những công việc được giao cũng vì thế mà dễ dàng.

15895297_1808665859378172_549486768971261434_n

Điều mình nhớ nhất vẫn là đêm cuối khoá huấn luyện, đêm đó mình đã phải về sớm, không thể ở cùng mọi người đến cuối cùng, khi phải vội ra ngoài tìm taxi để về nhà, thì khoảng khắc được ngồi xuống cùng mọi người, cùng tổng kết lại quá trình, lắng nghe những chia sẻ của mọi người. Những lời muốn nói, những câu chuyện, bao hỉ nộ ái ô chúng ta cùng nhau trải lòng. Cảm giác lúc đó thật gia đình. Thật kì lạ là giữa muôn vàn khoảng khắc, chỉ vài tích tắt thôi đã đủ để mình nhớ đến như vậy. Chính khoảng khắc này ngồi đây viết lại, mình vẫn đang mỉm cười. Cũng vì thế mà khoảnh khắc phải rời đi, mình đã rất buồn. Cũng vì một niềm vui nho nhỏ như vậy. Vì một niềm vui nho nhỏ như vậy

Khoảng khắc được ngồi xuống cùng mọi người, cùng tổng kết lại quá trình, lắng nghe những chia sẻ của mọi người thật đáng nhớ.

19601407_1892784620966295_121004942633235778_n

Nguyễn Đức Huy, NYDOGEN 1, Đại học FTU

Nguyễn Đức Huy

I joined the nydo for a long time, so it can be said that the older, not accurate. I also have many not complete 14 deadline should answer this question. But in the nydo class, knowledge is not polite, but there are some people in Thailand and the lessons of life. I hope nydo actively practice activities no more time for those gorgeous color.

The board of directors hope to see you more enthusiasm began to work, should not just sit and write plans and ideas

The organization of program content deeper.  Do not like red hibiscus flower without fragrance

28059470_1987378841529041_2249550182030538687_n

_____________________________________________

Anh tham gia nydo khá là lâu rồi nên bây giờ nói về mấy chi có thể không còn chính xác.   Về bài học ở NYDO thì kiến thức là không có chi cả nhưng cũng có một số bài học về con người và thái độ sống. Mong là NYDO tích cực hơn trong các hoạt động thực tiễn không giành nhiều thời gian cho những thứ màu mè hoa mỹ.

Ban lãnh đạo hy vọng thấy các bạn nhiệt tình hơn bắt tay vào làm và không nên chỉ ngồi viết kế hoạch và nghĩ ý tưởng

Nội dung các chương trinh tổ chức thì nên sâu sắc hơn. Đừng như hoa râm bụt đỏ mà không thơm

26114150_1965120243754901_5081900738296115387_n

Nguyễn Thị Hà Phương

1.

I have been with nydo because it is in the fetus security concept. At that time, the school’s academic research is the most important in the high (almost everyone pay attention to my friends and parents). Joining nydo and MS skin. I realized that life is a cup, how much coal is the research. I love my work, know how to keep everything in balance.

 1. Thank you for your colleagues to join us?

They are the higher potential of coal energetic and I are in the same age.

 1. Your opinions and feelings about the director?

I just put the nydo as a group leader, everyone is a leader. Of course, the leader of the leaders is supper leadersj

 1. Members of your relationship and feel around?

“A friend in need is a friend indeed” who have been in day and night to shake bell with my friends is really.

 1. You have learned and nydo?

I can’t say all their enthusiasm, efforts to create skills, teamwork, MS, taught……. My efforts will help me achieve all of the tops, in a day.

19693756_1704019763233883_1316799967890122795_o

 1. What do you mean nydo with increasing of the future?

I would like to tell all of the nydo offspring, “never give up. What is your chance. Every day, nydo is for you to create opportunities”

 1. You miss the most is what day?

2017 – the first TOVA project, I have a leadership role as nydo trembling. I faced in a series of difficulties, because I was at the time (for an army without network course).

Nevertheless and I know it.

 1. The most happy moments, the most happy?

TOVA – completed in 2017

 1. In the nydo class you learn a few words cut really inspiration?

“Not what ventured, what is not”

And “Rome was not built in a day”

 1. Why did you decide to leave / nydo attachment?

I have nydo taught a series of lessons and opportunities for me to provide a variety of. Therefore, I hope I can help other members in order to make up for it by.

 1. What are you most regret?

Now, nydo is all in my lessons

 1. When you feel ashamed

No,

 1. Have you seen what change?

So many. I got the greatest changes each others have no confidence to seize the opportunity to hesitancy

 1. Nydo what do you want?

I joined nydo for lessons. Now,, I stay in NYDO to make the change, for NYDO and for society.

___________________________________________

 1.   Cảm nhận của bạn khi tham gia các dự án cùng NYDO

Mình đã ở cùng NYDO kể từ những ngày NYDO còn là một ý tưởng thai nghén. Lúc ấy, hầu hết mọi người ( bạn bè của mình, cả bố mẹ mình) đều cho là cuộc sống của một học sinh chỉ nên liên quan đến việc học J. Sau khi vào NYDO, được chị Dạ Ly dìu dắt những tháng ngày đầu tiên đã khiến mình biết được cực kỳ nhiều điều mới, yêu những việc mình làm và cân bằng cuộc sống.

 1. Cảm nhân của bạn về các đồng nghiệp cùng tham gia dự án vs mình

Rất giỏi và năng động, vượt xa mình khi ở cùng độ tuổi

 1. Quan điểm và cảm nhận của bạn về ban lãnh đạo

Mình vốn coi NYDO là một tổ chức của những người lãnh đạo, những người tạo nên sự thay đổi. Tất nhiên, lãnh đạo của lãnh đạo, tất nhiên phải rất giỏi.

 1. Cảm nhận mối quan hệ của bạn và các thành viên xung quanh

“A Friend in need is a friend indeed”, các thành viên khác đã chạy deadlines cùng mình bất kể ngày đêm đều là “friends in deed”

 1. Những điều bạn học được sau những trải nghiệm cùng NYDO

Nhiều lắm luôn, tâm huyết nè, nỗ lực nè, làm việc nhóm nè, sáng tạo nè. Sự cố gắng luôn được đền đáp, vào một thời gian nào đó.

28166639_1783255781976947_8555547242974920693_n

 1. bạn có góp ý gì để NYDO tương lai ngày càng phát triển hơn không?

Mình muốn nhắn nhủ đến các thế hệ sau của NYDO, đừng bao giờ dừng lại bởi vì không có gì là cơ hội tự nhiên đến. Mỗi ngày ở NYDO đều là cơ hội và sự kiến tạo cơ hội.

 1. Kỉ niệm nào mà bạn nhớ nhất

TOVA-2017, vào NYDO cũng lâu lâu nhưng đây là lần đầu tiên mình lead toàn bộ một project của NYDO, trong khi mình ở HN ( học quân sự ở Hòa Lạc, không có internet và thời gian gọi điện thoại cho những thành viên khác cũng hạn chế).

Nhưng cuối cùng, mình khá là hài lòng với kết quả

 1. Giây phút sung sướng nhất , hanh phúc nhất của bạn ở NYDO

Hoàn thành TOVA-2017

 1. Có thể tóm gọn bài học lớn ở NYDO mà bạn học được trong một vài câu thật truyền cảm hứng được không

Không có trải nghiệm thì sẽ không có kinh nghiệm.

Và không có gì được xây nên chỉ trong 1 ngày

 1. Tại sao bạn quyết định rời bỏ/gắn bó với NYDO

NYDO đã dạy mình quá nhiều điều, tạo cho mình quá nhiều cơ hội nên mình ở lại với NYDO mong góp một phần nào đó đáp nghĩa lại NYDO, với những hậu bối của mình.

 1. ĐIều gì làm bạn hối tiếc nhất

Thời gian của mình ở NYDO chưa bao giờ phải hối tiếc vì bất cứ điều gì

 1. Có khi nào bạn thấy xấu hổ

No

 1. Bạn có thấy sự thay đổi gì của bản thân mình ?

Có rất nhiều, cực kỳ nhiều không thể list ra hết được. Nhưng thay đổi lớn nhất hiện tại mà NYDO cho mình là sự tự tin để tham gia tất cả mọi hoạt động ở bất cứ tổ chức, chương trình nào mà không tự ti.

 1. Bạn muốn làm điều gì ở NYDO?

Trước mình vào NYDO để học hỏi, bây giờ cũng lão thành rồi, ở lại NYDO để cùng mọi người tạo nên sự thay đổi, cả trong NYDO và bên ngoài.

Young Innovator Seed Camp (YISC)

Chúng tôi tìm kiếm những ai

Trại hè năm nay số đơn gửi về gấp 3 năm trước, chất lượng đơn “chất lượng” và cạnh tranh hơn nhiều. BTC đã làm việc rất vất vả.
Năm nay có thêm một việc khá tốn thời gian, đó là “an ủi các bạn ứng viên” . 
Khi vòng phỏng vấn đã gần kết thúc, tôi nghĩ mình nên trình bày những tiêu chí để giúp chúng tôi tìm ra những người phù hợp với trại hè.

1. Chúng tôi tìm kiếm sự đa dạng

Chúng tôi muốn tìm kiếm một nhóm những trại viên có những tính cách khác biệt , hoàn cảnh xuấ thân khác biệt, trải nghiệm khác biệt . Chúng tôi cho rằng, bên cạnh những nội dung thiết kế sẵn từ ban tổ chức thì những trải nghiệm của mỗi học viên mang lại khi họ được sinh hoạt, trao đổi cùng nhau mới là những điều đáng quý mà trại hè có thể mang lại .

2. Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân “đang tích cực tìm kiếm chính mình”

Hay nói một cách dễ hiểu hơn; đó là cá nhân thực sự hiểu rõ mình là ai, mình có những phẩm chất, tính cách gì, mình có những nỗi sợ gì, niềm tin đến từ đâu ?
Vì vậy, nếu bạn không thể hiên ra một cá tính đủ rõ ràng thì chúng tôi không thể cân nhắc bạn được. Lí do chúng tôi tìm những cá tính rõ ràng là bởi vì, chúng tôi cũng tìm kiếm sự đa dạng, Chỉ khi chắc chắn rằng tôi hiểu bạn khá rõ rồi thì mới có thể tìm những cá nhân khác biệt được.

3. Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân có mong muốn đóng góp cho cộng đồng, một cách thực chất

Chúng tôi tin rằng đây chính là cách mà mình có thể lan tỏa thêm được những tác động của dự án Young Innovator Seed Camp.
Chúng tôi tin tưởng rằng, những bạn trẻ được trao sự tự tin và có được những công cụ cơ bản, họ sẽ tạo ra được sự thay đổi có ý nghĩa cho cộng đồng . Vì vậy, sẽ là một điểm cộng nếu bạn đang ấp ủ một ý tưởng sáng tạo, hoặc đang hoạt động một cách tích cực trong một dự án, CLB cộng đồng nào đó .

4. Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân muốn trở thành một phần của giải pháp

Qua một thời gian dài làm việc với các bạn trẻ, chúng tôi nhận thấy rằng, có nhiều bạn trẻ thực sự rất nhiệt tình, rất tâm huyết là thế, nhưng thỉnh thoảng cũng “mải chơi mà quên cứu thế giới”.
Vì vậy, trong quá trình lựa chọn, chúng tôi thực sự kì vọng những cá nhân có “dấu hiệu” rằng họ thực sự nghiêm túc, thực sự họ sẽ làm việc và kiên trì đến cùng với một việc gì đó.
Chúng tôi muốn bạn cũng tin rằng “ Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta từ bỏ thôi”. Thực ra, NYDO là một ví dụ lớn của niềm tin này, tôi hi vọng có thể kể về nó ở một dịp khác. Chúng tôi không bao giờ từ chối những ai nghĩ họ đang gặp thất bại, đang mơ hồ, đang hoang mang cả. Đây mới là lí do chúng tôi ở đây, quan trọng nhất là bạn vẫn nhận ra bạn đang gặp vấn đề, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp.
Chúng tôi nghĩ răng mình nên cùng nhau giải quyết vấn đề của cá nhân trước, rồi mới giải quyết các vấn đề của cộng đồng sau.
Vì vậy, nếu bạn thể hiện Bốn điều trên thật rõ, thì bạn sẽ là là nhân tố mà chúng tôi đang tìm kiếm. Còn lại, chẳng qua  “bạn của hiện tại” chưa phù hợp với #YISC2017 thôi.
Mến thương.

Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta từ bỏ